برنامه تمرینی اختصاصی

در طی هر دوره‌ یک ماهه، یک برنامه تمرین بدنسازی کاملا اختصاصی زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون بدنسازی ایران که بر اساس نوع و ساختار عضلانی و هم چنین هدف تمرینی شما طراحی شده است به شما ارائه می‌شود.