برنامه رژیم غذایی اختصاصی

در طی هر دوره‌ یک ماهه، یک برنامه جامع رژیم غذایی کاملا اختصاصی برای شما طراحی خواهد شد. به بیان دیگر، برنامه رژیم غذایی نیز بر اساس نوع و هدف تمرینی شما طراحی می‌شود.